.آن سوی دل تنگی ها خداییست که داشتنش جبران همه نداشته ها ست.گمنام76

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد!

.آن سوی دل تنگی ها خداییست که داشتنش جبران همه نداشته ها ست.گمنام76

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد!

.آن سوی دل تنگی ها خداییست که داشتنش جبران همه نداشته ها ست.گمنام76

خدایا
راهی نمیبینم !
آینده پنهان است اما مهم نیست
همین کافیست که
تو راه را می بینی و من تو را

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

لاو

________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
___________________
_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@
_____________________________
__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
__________@@@@@@@@
___________@@@@@@@
____________@@@@@@
________________________
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@

دعا کن برایم

برای دردهایم نشانه میگذارم...

برای دردهایم نشانه میگذارم
تا یادم بماند کجا دست خدا را نگرفته ام

نگاهت به آن بالا باشد
تا دلت از آدمــهای این پایــین نگـیرد ...


از تصادف جان سالم به در برده بود

و می گفت زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش است
و خدا همچنان لبخند می زد ...


دوچیز

دو چیز مرا متحییر میکند


آبی آسمانی که می بینم و می دانم که نیست

 و خدایی که نمی بینم و می دانم که هست

(دکتر شریعتی)

حقیقت زندگی

تو میروی......

تو میروی

اما بدان چیزی عوض نمی شود

پای ما تا ابد گیر است

من و تو

شریک جرم یک مشت خاطره ایم

غلاف کن............

حمل سلاح سرد عمل مجرمانه شناخته شده

به خاطر خودت هم که شده آن نگاه ها را غلاف کن

حرف حسابی

گاهی بایک قطره،لیوانی لبریز میشه

گاهی بایک کلام،قلبی آسوده و آروم میشه

 

گاهی بایک کلمه،یک انسان نابود میشه؛و گاهی هم بایک بی مهری،دلی شکسته میشه

 

بیشتر مراقب بعضی یک ها باشیم...........

هیچوقت حق نداری بگویی:"این فرد" خبیث و زشت است

 

خدای به این بزرگی همه چیز و همه کس را در نهایت زیبایی آفریده

 

پس بگو : او ٬"خودش" خباثت و زشتی را برای خودش انتخاب کرده.........
از لبخندت برای تغییــر دنیا استفاده کن

 

نگذار دنیـا لبخندت را تغییــر دهد......
پست ترین آدم ها کسایی هستند که

به دست گذاشتن روی نقطه ضعف دیگران

میگویند: شوخی.....هذیان دلم

بـزرگ که میشــــوی ؛ غصـه هایت زودتـر از خـودت قـد می کشــند ، درد هـایت نــیز ! غــافل از آنکه لبخــندهـایت را ، در آلبــوم کـودکــی ات جــا گــذاشتــی.......


تابوتم فردا از کوچه ات میگذرد ، چشم مپوشان ، این مرده همان است که بیمار تو بود!باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی

خواه با فرزندی خوب،

خواه با باغچه ای سرسبز

خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی

و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر

با بودن تو ساده تر نفس کشیده است

یعنی تو موفق شده ایسالهـاست که کفه ترازویـم

تــعادل نـدارد!

دسـت خالـی

دل پـُـر!!روبرویم ، سراب

 

پشت سر ، خاطرات

 

نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟مرد شدن شاید تصادفی باشه ولی مرد موندن کار هر کسی نیست...ما آدمهای احمقی نبودیم

ساده بودیم

و از روی سادگی

به احمق ها اجازه دادیم

تا در زندگی مان دخالت کنند!در جایی که  با تبر می زنند, سایه ها را

همان;;

دانه بمان,

روییدن ت حرام استتو نیستی

 

خاطراتت ضعیف گیر آورده اند...
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

 

از گوشه بامی که پریدیم ... پریدیم..............عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن

 

غافل ار آنکه دست خدا ، دست همان بنده اش بود

 

بنده ای که نیاز به دستگیری داشت...
                                                   گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند...مجـازی هستیم...اما... دلمـان مجازی نــیست..

میشکند

حواست به تایپ کردنت باشد...

تمام
حقیقت

عشق آمد و جانِ مرا

در خود گرفت و خلاص

راه گریزی نبود

من در تو

همچون جزیره‌ای خواهم زیستبرای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی ست.لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی .پرهایش رابزن...خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند
اگر منصرف بشی

 

معنی اش این است

 

که واقعا

 

هرگز نمی خواستی

قسم

زدم بر چهره ام سیلی


که هرگز وا نشه مشتم........

سیاهی گل

یک دقیقه سکوت

ﮑــــــــــــــ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺗــــــــــــ !

کار گل زار شود

کار گل زار شود گر تو به گلزار آئی

نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آئی

در پایان

در پایان زندگی ، از روی تعداد مدرک هایی که گرفته ایم ، مقدار مالی که اندوخته ایم و کار های بزرگی که به انجام رسانده ایم ، در باره ی ما قضاوت نخواهد شد ،بلکه از ما خواهند پرسید :

حرف های دل

به نام آنکه اگر حکم کند همه محکومیم .

 

به نام آنکه دوری را تلخ آفرید تا لحظه دیدار شیرین شود .

کم میاری

شیرم که باشی جلوی جماعت گاو کم میاری  

رویاهای زندگی


و رویای ما به حقیقت پیوست ، قلبهای ما به هم پیوست و زندگی آغاز شد


به تو رسیدم در اوج آسمان عشق ، این بود قصه ی من و تو و سرنوشت


تو آمدی و دنیا مال من شد ، همه ی انتظار و دلتنگی ها و غصه ها تمام شد


تو آمدی و عشق آمد و پیوند ما در کتاب عشق ثبت شد

اینم

از اعماق رویاهایم ،فریادهایم را سکوت میکنم


تا در حقیقت بمیرد این جسد متحرک


 
میان اینهمه دروغ های واقعی

اسمش زندگی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

پس این ها همه اسمش زندگی است


دلتنگی ها دل خموشی ها ثانیه ها دقیقه ها


حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد


ما زنده ایم چون بیداریم


ما زنده ایم چون می خوابیم


و رستگار و سعادتمندیم


زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی


برای گنجشک عشق باقی گذاشته ایم


خوشبختیم

love

....۞۞۞۞۞......................۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞............۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..............۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
....................۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........................۞۞۞۞۞۞
...........................۞۞۞۞
............................۞۞۞
.............................۞۞
..............................۞
............................۞
.........................۞
......................۞
..................۞
.............۞
.........۞
......۞
....۞
......۞.......................۞....۞
..........۞..............۞...............۞
..............۞......۞.....................۞
...................۞........................۞
................۞.......۞..............۞
..............۞.............۞....۞
.............۞
...........۞
..........۞
.........۞
.........۞
..........۞

نتیجه

نتیجه اخلاقی!

به هیچ وعده ای دلت را خوش نکن

و

به هیچ وعده ای دلم رو خوش نکن

خدایاتو دنیا

خدایا ….تو دنــیای ما آدمــا …یه حالتی هست 


به نام ” کــم آوردن ” !تو که خــدایی و نمیتونی


 تجربش کنی ….خــوش به حــالت… !!!  

وقتی که رفتی

از وقتی که تو رفتی

 

                    اینده هیچ وقت که نیامد هیچ

 

                                                      گذشته هم هیچ وقت نگذشت....

عکس

بهانه

آهنگ ستایش از مرتضی پاشایی


 

بی لیاقت

بی تاب

ildk

اشعار شهریار

تقدیم به بهترین مادر دنیا

استغفار

کدام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تزویر

شرمنده

هم الغالبون

امام من